İhracat İçin Yeni Fırsatlar – Çin Halk Cumhuriyeti İthalat Vergilerini Düşürdü

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)’nden alınan yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti’nin, ithalatı genişletmek, iç pazarı canlandırmak ve ülkenin yüksek standartlı serbest ticaret alanlarının oluşumunu desteklemek amacıyla, toplam 883 tarife satırında yer alan belirli ithal mal ve malzemelere yönelik tarife oranlarını 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere azalttığı veya sıfırladığı, 484 tarife satırında ise tarifelerin 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren azaltılmasına karar verdiği bildirilmektedir.

Ülkelerin, iç piyasa ihtiyaç ve dinamiklerinin yanı sıra, uluslararası ticareti artırmak, serbest ticarete destek vermek gibi gayelerle, bu tür “tek taraflı tarife liberalizasyonu” (unilateral tariff liberalization) uygulamalarını hayata geçirmelerinin mümkün olduğu; Çin tarafından yapılan söz konusu açılımın, son olarak Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in, Çin’in toplam ithalatının önümüzdeki 10 yılda 22 trilyon doları aşmasının hedeflendiğinden bahisle, 2020 yılı Kasım ayında üçüncü kez düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarındaki “1,4 milyar nüfusa ve 400 milyonu aşan orta gelir grubuna sahip, muazzam büyüklükteki Çin pazarının, dünyadaki en umut verici pazar olduğu” yönündeki söylemiyle de örtüştüğü ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadan, tarife indirimi yapılan ürünlerden bir kısmının, kanser ilacı üretiminde kullanılan ham maddeleri de ihtiva ettiği, böylelikle, ilaç fiyatlarının aşağı çekilerek, hasta aileleri üzerindeki yükün de bir nebze azaltılmasının amaçlandığı anlaşılmakta, öte yandan, tarife indirimine gidilen bilgi teknolojisi ürünlerinin, aynı zamanda Çin’in yüksek kalite ve teknoloji ürünleri ithalatını artırmaya yönelik tutumunun da göstergesi olduğu belirtilmektedir.

Ülkemizin Çin’e ihracatı ve Çin’in dünyadan ithalatı çerçevesinde incelendiğinde, 883 ürünün yer aldığı 1. listedeki, aralarında HS 3202.90 altında yer alan “Debagatte Kullanılan Anorganik Maddeler Müstahzarlar” ve HS 2901.21 altında sınıflandırılan “Etilen (Asiklik Hidrokarbonlar, Doymamış)”in de yer aldığı 22 üründe, 2019 yılında ülkemizin Çin’e 23,6 Milyon Dolar seviyesinde ihracatı (Çin’in 2020 yıllık dış ticaret Çin’in ithalat vergilerinde indirim sağlayacağı ürünler 2 ayrı listede yayınlanmış olup, ekte yer alan 1. listedeki 883 tarife satırında, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak indirimlerle anılan ürünlerde ortalama gümrük vergisi %7’den %3’e düşürülmekte, bir diğer listedeki 484 tarife satırında ise 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak tarife indirimleri ile bu ürünlerdeki ortalama gümrük vergisi %0,9’dan %0,4’e çekilmektedir.) bulunduğu görülmektedir. Aynı dönem itibarıyla, söz konusu 22 üründe, Çin’in dünyadan ithalatı ise 13,9 Milyar Dolar seviyesindedir. 1 0cak 2021 tarihinden itibaren söz konusu 22 üründe ortalama gümrük vergisinin %9,1’den %3,3’e düştüğü bilinmektedir.

Öte yandan, 484 tarife satırından müteşekkil 2. listede ise 92 üründe ülkemizin 2019 yılında Çin’e 44,1 Milyon Dolar ihracatı bulunduğu tespit edilmiş olup, Çin’in bu ürünlerde dünyadan ithalatı 477,6 Milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu listede, HS 9018.90 altında yer alan “Tababetle İlgili Diğer Alet ve Cihazlar” (Türkiye’nin Çin’e ihracatı 18,8 Milyon Dolar, Çin’in dünyadan ithalatı 3,5 Milyar Dolar); HS 847989 “Kendine Özgü Fonksiyonlu Diğer Makine-Cihazlar”, (Türkiye’nin Çin’e ihracatı 6,6 Milyon Dolar, Çin’in dünyadan ithalatı 8,6 Milyar Dolar); HS 8414.10 altında sınıflandırılan “Vakum Pompaları” tanımlı ürün (Türkiye’nin Çin’e ihracatı 2,7 Milyon Dolar, Çin’in dünyadan ithalatı 866,8 Milyon Dolar) de yer almaktadır. Söz konusu 92 üründe ortalama gümrük vergisinin 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren %0,8’den %0,2’ye düşeceği de ayrıca bildirildiği belirtilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir