İTHALAT İŞLEMLERİNDE ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ TEBLİĞİ (İTHALAT: 2021/21)

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerinde (kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetim uygulamaları hariç), başvuruların elektronik ortamda yapılmasına ve işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esasları belirlemektir.

Resmi Gazete bağlantısı aşağıdaki gibidir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210407-26.htm

Read More

İthalat Rejim Kararı Güncellendi 31/12/2020

31 Aralık 2020 Tarihli 31351 üçüncü mükerrer sayılı Resmi Gazete’de 3350 sayılı yeni İthalat Rejimi Kararı Yayımlandı. Kararın 17. maddesi ile 20.12.1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejim Kararı ve eki listeler de yürürlükten kaldırıldı. Aynı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, 31.12.1995 tarihli ve 22510 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Yönetmeliği de yürürlükten kaldırıldı.

Haberin detayı için

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M3-1.pdf

 

Read More